Geupload bestand

Colofon & disclaimer

Deze internetsite wordt redactioneel onderhouden door Stichting Deventer Marketing. Het streven is deze website zo volledig, correct en actueel mogelijk te houden. De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van Stichting Deventer Marketing, tenzij anders vermeld. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan (inclusief foto's) komen uitsluitend toe aan Stichting Deventer Marketing of haar toeleveranciers.

Heb je suggesties ter verbetering van onze website, laat ons dat dan weten via info@deventermarketing.nl

Links
De sites en/of informatiebronnen waar via deze site toegang tot wordt geboden, worden onderhouden door derden. Deze sites worden niet door Stichting Deventer Marketing onderhouden. Stichting Deventer Marketing aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites.

Tekstmateriaal
Het is derden toegestaan teksten te verveelvoudigen, mits daarbij een bronvermelding wordt opgenomen c.q. intact wordt gelaten.

Fotografie
Het copyright van de foto's op deze website berust bij Stichting Deventer Marketing en haar toeleveranciers, tenzij anders vermeld.

Copyright ©: Stichting Deventer Marketing, 2020

Contactgegevens
Stichting Deventer Marketing: info@deventermarketing.nl
Technische realisatie en implementatie: STiPP
Ontwerp: Kommotiv

Disclaimer

Alle rechten berusten bij Stichting Deventer Marketing tenzij anders vermeld. De inhoud van deze website (www.ondernemen-indeventer.nl) is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie op deze website onjuistheden bevat of verouderd is.

Stichting Deventer Marketing is niet aansprakelijk voor enige schade, die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website aangeboden informatie en/of beeldmateriaal. Heeft u vragen over de informatie of wilt u uitleg neemt u dan contact op met Stichting Deventer Marketing.