Van Lente biedt VMBO-leerlingen ruimte voor optimale beroepskeuze

Donderdag 17 juni 2021

Komende maand verschijnt een nieuwe editie van het MKB magazine. Hieronder alvast een preview van één van de artikelen, waarin Van Lente meer vertelt over de mogelijkheden aan stages en trainingen. Ook vertelt Hünkâr over zijn ervaringen binnen het bedrijf.  Lees snel meer! 👇🏻

“Honderden leerlingen zitten zonder stageplek. Wij horen en lezen dit overal. En dat terwijl iedereen klaagt over een tekort aan goed opgeleid, technisch personeel. Bij Van Lente Systeemintegratie zijn wij er sterk van overtuigd dat je een voorkeur voor techniek niet vroeg genoeg kunt aanwakkeren. Daarom zijn wij voorstander van de (snuffel)stages en hebben we zelfs regelmatig basisschoolleerlingen die uit eigen beweging een paar dagen bij ons de techniek komen ontdekken, vertelt Monica Ubas, HRM-manager Van Lente Systeemintegratie.

Monica: “beroepen in de zorg, ICT, bouw en techniek staan nog altijd in de top tien met de grootste vraag naar personeel. Bij Van Lente willen we niet wachten en hopen dat het juiste talent op het juiste moment voor ons gaat kiezen. Daarom zetten wij middels de Van Lente Academie volop in op het bieden van stageplekken en opleidingstrajecten. Al een heel aantal jaren zijn wij actief met het opleiden van BOL, BBL en HBO leerlingen, maar ook het doorontwikkelen van onze eigen mensen en medewerkers van klanten staat hoog op de agenda. Wij bieden uitdagende afstudeeropdrachten en bouwen practicumkasten voor verschillende ROC ’s in Overijssel en Gelderland. ‘Voor en door leerlingen’.”

Binden en boeien

“De stageperiodes van MBO en VMBO leerlingen zijn in onze ogen het moment om de talenten er uit te plukken en hen een kans te bieden om uit te groeien tot dé techneuten van de toekomst. Zij vormen namelijk de ruggengraat van onze economie. Leerlingen die wij begeleiden vanuit de academie kunnen we vormen naar onze kwaliteitstandaarden. Als leerlingen samen opgroeien in de academie dan schept dat overigens ook een sterkere onderlinge band en zorgt het voor een stevige verbinding met Van Lente.”

Wie is Van Lente

Van Lente Systeemintegratie B.V. is opgericht in 1933 en ontwerpt, realiseert en onderhoudt duurzame en complete technische oplossingen op het gebied van industriële automatisering, gebouwautomatisering (Meet & Regeltechniek), elektrotechnische installaties en beveiligingstechniek. Met passie voor het vak verdiepen zij zich in de processen van de klanten en durven ze een tikkeltje eigenwijs te zijn, waardoor ze integrale systemen weten te bieden die de standaard overstijgen.

Binnen de industrie is Van Lente dé partner van ideevorming tot oplevering, van sensor tot ERP. Voor nieuwbouwprojecten, modificaties binnen productieomgevingen of migratie van oud naar nieuw, bieden wij oplossingen. Dit op het gebied van: productiemanagement, productie- en procesautomatisering, machinebesturingen, industriële communicatietechniek, gebouw gebonden installaties en paneelbouw. Onze klanten bevinden zich voornamelijk in de sectoren zuivel, aardappelen, veevoer en vleesverwerking. In deze sectoren wil Van Lente de ‘leading partner’ zijn.

Met ruim 170 medewerkers kampte Van Lente, net als veel branchegenoten met het probleem dat goed opgeleid technisch personeel schaars is. Een bijkomend probleem is dat door bezuinigingen in het praktijkonderwijs de technische ROC ’s niet meer in staat waren de lesmaterialen up-to-date te houden. Dan kun je twee dingen doen: erover klagen of zoals bij Van Lente er iets aan doen!

Nieuwste technieken en lesmaterialen

Peter Kiestra en Paul Christenhusz praktijkopleiders bij Van Lente; “op dit moment maken 2.500 ROC-leerlingen enthousiast gebruik van hightech en up-to-date technisch lesmateriaal. Hoe dat kan? De Van Lente Academie bedacht een aantal jaren geleden een roulerend uitleensysteem van praktijkmaterialen en afstudeeropdrachten, waar ROC ’s in Overijssel en Gelderland gebruik van kunnen maken. Het mooie is dat de lesopdrachten gemaakt worden door en voor stagiaires. Was het in het begin veel pionieren, nu zien we bij Van Lente dat steeds meer leveranciers de waarde van dit systeem inzien. Zij melden zichzelf aan met de vraag wat zij kunnen bijdragen. Dat vinden wij heel waardevol en bijzonder.”

Zonder (snuffel)stages geen juiste beroepskeuze (VMBO)

“Naast MBO is er veel belangstelling voor het voorliggende VMBO. Daar maken leerlingen een bepalende beroepsopleidingskeuze. Praktijkervaring opdoen, zelf leren en ervaren tijdens de snuffelstage is daarbij zeer belangrijk,” aldus Patrick Grijpma van het Etty Hillesum Lyceum.

“Het technische VMBO kent twee periodes per jaar voor de snuffelstage. Tijdens deze twee weken krijgt de leerling de kans om bij een bedrijf van zijn/ haar uiteindelijke beroepskeuze een kijkje in de keuken te nemen en belangrijk, ook mee te werken.”

“Op dit moment loopt Hünkâr Deniz de snuffelstage bij Van Lente. Hunkar wil later graag elektricien worden. Zijn docent tipte hem op Van Lente als stagebedrijf.” Hünkâr: “meneer Van der Meij zei dat ik goed zou passen bij Van Lente en dat klopt helemaal. We mogen na instructie direct met een mooie klus aan de slag, waarbij we de kans krijgen te werken met het nieuwste schakelmateriaal. Zo richt ik nu een besturingskast in en daar leer ik, geholpen door Peter en Paul, veel van. Ik kom als MBO-er Elektrotechniek graag weer terug bij Van Lente”.  

Van Lente is in 2018 verkozen tot beste Leerbedrijf van Overijssel en dat maakt dat (V)MBO-ers en HBO-stagiaires graag stage willen lopen bij Van Lente. Van Lente roept collega-bedrijven in Deventer op om ook stageplaatsen voor VMBO-ers ter beschikking te stellen. Meer instroom in de techniek is nodig om straks voldoende personeel te kunnen krijgen.

Etty Hillesum Lyceum zoekt stageplekken

Bij De Marke gaan 250 derdejaars VMBO-ers 2 weken op stage in de maand mei. In november gaan er nog eens 250 vierdejaars 2 weken op stage. Voor De Marke is stagecoördinator Patrick Grijpma vast aanspreekpunt. Overigens kent Etty Hillesum Lyceum naast stages in de techniek ook stages voor andere sectoren, zoals zorg, horeca, ICT en detailhandel. Patrick maakt graag kennis met nieuwe bedrijven met stageplekken. De wensen van het stagebedrijf wordt in nauwe samenwerking met de praktijkdocenten gematcht met de best passende leerlingen. Patrick; “we hechten veel waarde aan een goede relatie met de bedrijven.”

“Wij delen graag kennis en materialen, bijvoorbeeld door het geven van gastcolleges binnen de school, bedrijfsbezoeken door leerlingen en het volgen van docentenstages bij bedrijven. Zo verkleinen wij de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven. De stages voor onze leerlingen zijn zeer belangrijk voor hun beroepskeuze. We zien ze na stage bijna altijd zeer gemotiveerd terugkomen, daarom roepen we het Deventer bedrijfsleven op om medewerking aan de stages te verlenen.”

Heeft u interesse? Reageer en stuur een e-mail naar p.grijpma@ettyhillesumlyceum.nl of bel 06-51557768.

Check voor meer informatie de websites lerenbijvanlente.nl en werkenbijvanlente.nl

 

Dit artikel verschijnt komende maand in het MKB magazine (editie juni) van het MKB Deventer.